loader image
 • Phòng Họp

  57m²
  Sức chứa lên đến 36 khách
  Màn hình & Máy chiếu tích hợp
  Hệ thống âm thanh & hình ảnh tích hợp
  Bảng lật & Bảng trắng
  Bộ giấy viết
  Nước đóng chai
  Trang trí hoa tiêu chuẩn

 • Loading...